Kdo jsme?

Jsme neziskovou organizací s celostátní působností a jsme zástupcem České republiky v Mezinárodní letecké federaci EFLEVA – European Federation of Light, Experimental & Vintage Aircraft.

Naším posláním je propagovat a popularizovat historii československého letectví. Za tímto účelem sdružujeme majitele a provozovatele historických letadel v České republice a hájíme jejich zájmy.

Naše cíle:

1. Usilovat o vytvoření kategorie historických letadel.
2. Vytvářet podmínky pro udržení historických letadel v letuschopném stavu.
3. Sdružovat majitele a provozovatele historických letadel, hájit a prosazovat jejich zájmy.
4. Podporovat provozovatele a majitele historických a experimentálních letadel.
5. Vytvářet podmínky pro provozování historických letadel v České Republice.
6. Oslovovat a získávat sponzory k podpoře provozu historických letadel.
7. Pečovat o dobrý obraz historických a experimentálních letadel na veřejnosti
8. Provádění praktických ukázek letounů na akcích pořádaných pro veřejnost.

Máte zájem se k nám přidat?

Pro více informací pište na info@ahlcr.cz

Registrace je možná kliknutím na odkaz zde.